"Bảo hiểm rủi ro" thiên tai cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trong quý I/2022, trên toàn cầu, tổng tổn thất được bảo hiểm liên quan đến thời tiết ước lên tới 114 tỷ USD và sẽ còn tăng lên. Bởi vậy, các doanh nghiệp phi nhân thọ trong nước có giải pháp nào hạn chế tổn thất gây ra bởi rủi ro này là vấn đề được quan tâm, khi Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Doanh thu bảo hiểm dự kiến tăng 18 - 20% trong năm 2022

Dự báo doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam năm 2022 tăng khoảng 18-20%, trong đó bảo hiểm nhân thọ vẫn là động lực chính đóng góp vào sự tăng trưởng này.

Sửa đổi, bổ sung quy định về phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 đã bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm phi nhân thọ thắt chặt rủi ro

Dù hầu hết các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, tài sản kỹ thuật, hàng hóa, thân tàu... đều có giá trị lớn và được san sẻ bồi thường nhờ tái bảo hiểm, nhưng vì có mức độ rủi ro cao nên các doanh nghiệp phi nhân thọ đều thận trọng khai thác.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng tốc sớm quý I/2022

Các hoạt động giao thương trở lại bình thường từ đầu năm 2022 giúp nhiều hãng bảo hiểm ghi nhận doanh thu phí quý đầu năm nay tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Số lượt truy cập: .