Bảo hiểm PVI hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh quý I/2022

11:17' SA - Thứ năm, 21/04/2022

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 21/4/2022 tại Đà Lạt, Bảo hiểm PVI đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Quý I/2022 và triển khai công tác kinh doanh Quý II/2022.

Tiếp nối thành công năm 2021, quý I/2022, Bảo hiểm PVI đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng: Tổng doanh thu đạt 3.828 tỷ đồng, hoàn thành 125,9% kế hoạch quý và 36% kế hoạch năm, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 30,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, hoàn thành 159,7% kế hoạch quý, tăng trưởng 24,1%.

Ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI điều hành Hội nghị

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2022

Khen thưởng các Ban, Đơn vị đạt danh thu tháng cao nhất và hoàn thành kế hoạch doanh thu lũy kế 3 tháng đầu năm 2022

Ngoài ra Bảo hiểm PVI đã thu xếp và tái tục thành công nhiều hợp đồng bảo hiểm lớn, tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên ứng dụng MyPVI, liên tục thực hiện các khóa đào tạo nghiệp vụ với Đơn vị thành viên để nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong quý I/2022, Bảo hiểm PVI cũng đã ký kết chương trình hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần đảm bảo đời sống an sinh xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội và thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022 của Bảo hiểm PVI là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; giữ vững khách hàng, dịch vụ; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử và môi giới; duy trì hệ thống bán lẻ vừa tăng trưởng quy mô, vừa giữ vững hiệu quả; duy trì, phát huy môi trường làm việc dân chủ - chủ động, sáng tạo...

Số lượt truy cập: .