Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin – Chi nhánh Công ty CP PVI

04:57' CH - Thứ tư, 01/09/2021

Ngày 01/09/2021, Công ty Cổ phần PVI tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Công ty Cổ phần PVI qua hình thức trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT PVI kiêm Tổng giám đốc, ông Dương Thanh Danh - Ủy viên HĐQT PVI, ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT PVI, bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát PVI, các ông/bà trong Ban Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc các đơn vị thành viên PVI, Giám đốc các Ban cùng toàn thể ban lãnh đạo Ban Công nghệ thông tin.

Toàn cảnh buổi lễ

Theo Nghị quyết HĐQT PVI số 91/NQ-PVI ngày 31/08/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin – Chi nhánh Công ty Cổ phần PVI được thành lập trên cơ sở chuyển đổi và kế thừa chức năng nhiệm vụ Ban Công nghệ Thông tin, với các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực CNTT của công ty mẹ như sau:

• Xuất bản phần mềm

• Lập trình máy vi tính

• Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

• Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và hoạt động dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

• Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu chính viễn thông)

Việc thành Trung tâm Công nghệ thông tin được đánh giá là một bước tiến phù hợp với xu thế phát triển chung và kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao cho toàn hệ thống PVI.

Cũng tại buổi Lễ, Ông Đoàn Linh - Ủy viên HĐQT PVI đã thay mặt Ban lãnh đạo PVI tặng hoa chúc mừng Trung tâm CNTT và ông Vũ Bảo Lâm – PTGĐ Tổng Công ty Bảo hiểm PVI kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm CNTT.

Ông Đoàn Linh (bìa phải) - Ủy viên HĐQT PVI tặng hoa chúc mừng ông Vũ Bảo Lâm – PTGĐ Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm CNTT

Nguồn: PVI

Số lượt truy cập: .