Bảo hiểm PVI Vũng Tàu – Thông báo mất ấn chỉ

10:31' SA - Thứ sáu, 29/03/2019
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu đã thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy năm 2018 (mỗi giấy chứng nhận gồm 02 liên) với các số seri như sau:
+ Ấn chỉ ô tô: 86606, 86626, 86627, 86674, 86692, 86964, 87010, 87089, 87639, 87640, 87641, 87642, 87643, 87644, 87645.
+ Ấn chỉ xe máy: 195606, 195607, 195608,195609, 195610,195640,196196, 196197, 196198, 196199, 196200, 196216, 196217, 196218, 196219, 196220.
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu:
Địa chỉ: 58A Võ Thị Sáu, phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 02543.810040.
Fax: 02543.810044.
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .