Bảo hiểm PVI Thống Nhất - Thông báo mất ấn chỉ

03:15' CH - Thứ sáu, 14/02/2020

Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thống Nhất đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau :
01 Giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô năm 2019: A0451829/19
Bảo hiểm PVI thông báo giấy chứng nhận có số seri trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ số giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Thống Nhất.
Địa chỉ: Lầu 9, Tòa Nhà Phượng Long - 506 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3- TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3929 1679
Fax: (028) 3929 1699
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .