Bảo hiểm PVI Thăng Long - Thông báo mất ấn chỉ

09:57' SA - Thứ năm, 23/04/2020

Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Thăng Long đã thất lạc ấn chỉ Ô tô, Xe máy, Hộ sử dụng điện năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với các số seri sau:

- Ấn chỉ Ô tô (09 ấn chỉ): 187485, 349468, 184514, 184515, 184522, 469110, 468467, 468591, 11983

- Ấn chỉ Xe máy (157 ấn chỉ): 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6781, 6783, 6825, 6842, 6843, 6844, 6845, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6866, 6867, 6868, 6784, 6785, 6821, 6822, 6823, 6824, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6056, 6957, 6958, 6959, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 771359, 771360, 769321, 6876, 6865, 6916, 6917, 6918, 6919, 855961, 855962, 855963, 855964, 855965, 855966, 769322, 855968, 855969, 855970, 855971, 855972, 855973, 855974, 855975, 855976, 855977, 855978, 855979, 855980, 855981, 855982, 855983, 855984, 855985, 855986, 855987, 855988, 855989, 855990, 855991, 855992, 855993, 855994, 855995, 855996, 855997, 855998, 855999, 856000, 899351, 899352, 899353, 899354, 899355, 771350, 771357, 771358, 6960, 6973, 6101, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 7970, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 769536, 6681, 6682, 6683, 6684, 6685, 6706, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 771301, 771302, 771303, 771304, 771305

- Ấn chỉ Tai nạn hộ sử dụng điện (07 ấn chỉ): 7334, 7351, 7352, 7353, 7354, 7407, 7408

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận có số seri như trên không có giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long:

Địa chỉ: Tầng 5, số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37635588

Fax: (024)37635566

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,