Bảo hiểm PVI Thăng Long – Thông báo mất ấn chỉ

09:49' SA - Thứ sáu, 12/04/2019

Kính gửi:

- Quý Khách hàng

- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI.


Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long đã thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy, hộ sử dụng điện, sức khỏe người vay vốn năm 2018 với các số seri sau:
+ 14 giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô năm 2018: 198701, 202042, 361537, 357371, 407878, 407879, 407880, 196806, 196807, 196808, 196809, 196810, 202868, 357864.

+ 68 giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy năm 2018: 721371, 721372, 721373, 721373, 721374, 721375, 7866, 8309, 8310, 8318, 8319, 8320, 8415, 8826, 9000, 10620, 10640, 725113, 725160, 727569, 13151, 13152, 13153, 13154, 13155, 723601, 723602, 723611, 724162, 724192, 724193, 724196, 724197, 724198, 724199, 724200, 724194, 12847, 13256, 13257, 13258, 13259, 13260, 721212, 723741, 723742, 723743, 723744, 723745, 13201, 13202, 725231, 725232, 725233, 725234, 725235, 8373, 11239, 11702, 11737, 11754, 11765, 11784, 1180, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815.

+ 61 giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện năm 2018: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 832.

+ 34 giấy chứng nhận sức khỏe người vay vốn năm 2018: 11511, 11512, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11420, 2191, 2192, 2711, 11371, 11372, 11391, 11478, 11479, 11480, 2145, 2146, 2147, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận có số như trên không có giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhận phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Thăng Long:
Địa chỉ: Tầng 5, 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37635588.

Fax: 024.37635566.
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,