Bảo hiểm PVI Sài Gòn – Thông báo mất ấn chỉ

06:16' SA - Thứ sáu, 07/05/2021

Kính gửi:
- Quý Khách hàng.
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo Hiểm PVI Sài Gòn đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy, tai nạn cá nhân năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) với số seri như sau:

- 24 Giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô năm 2020: 112974, 317392, 112356 đến 112365, 316609, 328373, 328374, 113616, 121670, 121738, 115273, 118270, 113478, 113479, 118316, 327819.

- 541 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2020: 217526 đến 217530, 216760, 217820, 1135419 đến 1135421, 1135425, 224656 đến 224660, 225126 đến 225130, 214190, 217884, 217885, 1135578, 392308, 661096 đến 661100, 686005, 686146 đến 686150, 1174417 đến 1174420, 1174491 đến 1174495, 393205, 956115 đến 956117, 972106 đến 972115, 1074426, 1074427, 218248 đến 218250, 240565, 219118, 236249, 236250, 238010, 957601 đến 957610, 957149, 961481 đến 961485, 1139507 đến 1139510, 1139606 đến 1139610, 214706 đến 214710, 215506 đến 215510, 215591 đến 215595, 659716 đến 659720, 660101 đến 660115, 660146 đến 660150, 685845, 1135918 đến 1135920, 1135960, 206601 đến 206620, 206651 đến 206700, 209596 đến 209600, 211886 đến 211890, 212071 đến 212075, 221901 đến 221930, 222051 đến 222100, 222271 đến 222275, 1136636 đến 1136640, 1136701 đến 1136705, 1136771 đến 1136775, 1175016 đến 1175020, 201191, 203701, 203713, 204081, 204381 đến 204385, 1166856 đến 1166860, 971076, 715201 đến 715350, 971866 đến 971870, 715526 đến 715530, 715536 đến 715540, 715586 đến 715600, 2715631 đến 2715640, 239864, 239891 đến 239895.

- 96 Giấy chứng nhận Bảo hiểm tai nạn cá nhân năm 2020: 26539, 58425, 58426, 5949, 9046 đến 9048, 24289, 24291 đến 24308, 24315, 24317 đến 24340, 40077 đến 40080, 40151 đến 40154, 40161, 40838 đến 40840, 40891 đến 40899, 41583 đến 41590, 41603, 41604, 41624, 41691 đến 41700, 53966, 55807, 55861.

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn – 261-263 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Bình Thạnh, TP.HCM – ĐT: 08.39333668.

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .