Bảo hiểm PVI Sài Gòn - Thông báo mất ấn chỉ

11:10' SA - Thứ sáu, 26/06/2020
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Sài Gòn đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau :
- Ấn chỉ Ô tô (10 ấn chỉ): 274824, 276376, 5224, 83508, 246645, 81366, 81367, 81368, 81369, 81370
- Ấn chỉ Xe máy (368 ấn chỉ): 179006 đến 179010, 179344, 179350, 79630, 223546, 345867, 346168 đến 346170, 346934, 359060, 358904, 358905, 616365, 617376, 617377 đến 617380, 617389, 617390, 626411 đến 626415, 626792, 635551 đến 635560, 635571 đến 635575, 176126 đến 176130, 176146, 357556 đến 357560, 627231 đến 627235, 348366, 185805, 171501 đến 171510, 184856 đến 184860, 227541 đến 227550, 234746 đến 234750, 348438, 348476 đến 348500, 348636 đến 348640, 348901 đến 348925, 349276 đến 349300, 349491 đến 349495, 349561 đến 349570, 349576 đến 349580, 349591 đến 349595, 350436 đến 350440, 350489, 350701 đến 350705, 350716, 350718 đến 350720, 350731 đến 350735, 351726 đến 351735, 352021 đến 352025, 353801 đến 353805, 353816 đến 353820, 355411 đến 355415, 356011 đến 356015, 360051 đến 360055, 360061 đến 360075, 619771 đến 619780, 623221 đến 623225, 624031 đến 624040, 628801 đến 628810, 628892, 628925, 628996 đến 629000, 629096 đến 629100, 629184, 629514, 629515, 630976 đến 630980, 632411 đến 632420, 632751 đến 632755, 632830, 632861 đến 632865.
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn:

Địa chỉ: 261-263 Phan Xích Long, phường 02, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39333668

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .