Bảo hiểm PVI Quảng Ninh - Thông báo mất ấn chỉ

03:42' CH - Thứ hai, 25/03/2019
Kính gửi:
- Quý Khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Quảng Ninh đã thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy và tai nạn cá nhân hộ gia đình năm 2018 (mỗi Giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) với các số seri như sau:
+ 24 Giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô năm 2018: 40589, 40590, 39914, 40265, 188226, 188227, 188228, 188229, 188230, 188231, 188232, 188233, 188234, 188235, 188236, 188237, 188238, 188239, 188240, 188241, 188242, 188243, 188244, 188245.
+ 51 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2018: 34689, 34690, 34701, 34702, 34703, 34704, 34705, 34811, 34812, 34813, 34814, 34815, 942766, 942767, 942768, 942769, 942770, 34666, 34667, 34668, 34669, 34670, 942906, 942907, 942908, 942909, 942910, 942933, 942950, 942721, 942722, 942723, 942724, 942725, 942726, 942727, 942728, 942729, 942730, 34495, 35362, 35363, 35364, 35365, 34306, 34992, 942995, 943837, 943838, 943839, 943840.
+ 01 Giấy chứng nhận Bảo hiểm tai nạn cá nhân hộ gia đình năm 2018: 211.
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Quảng Ninh:
Địa chỉ: Tầng 1 - 2 tòa nhà số 28 Hải Phượng, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203.3622028.
Fax: 0203.3622029.
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .