Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ – Thông báo mất ấn chỉ

10:44' SA - Thứ ba, 09/03/2021
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ đã làm thất lạc ấn chỉ Xe máy năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau: 607340

Bảo hiểm PVI thông báo giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ:

Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3829555

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .