Bảo hiểm PVI Hà Thành - Thông báo mất ấn chỉ

09:15' SA - Thứ sáu, 19/04/2019
Kính gửi:
- Quý Khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2018 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên, riêng giấy chứng nhận Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn gồm 3 liên) với số seri như sau:
+ 46 Giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô năm 2018: 3253 đến 3255; 3260; 3269; 3574; 4917; 4918; 4972; 169654; 169655; 169867 đến 169870; 170629; 170637; 170639; 170640; 170692 đến 170695; 171211; 171226; 171270; 172023; 172072; 172529; 173464; 173466; 174598; 174601; 174613; 174818; 174928; 175656; 209734; 210213; 376963; 376995; 428314; 428500; 428831; 429200; 429211.
+ 207 Giấy chứng nhận Bảo hiểm xe máy năm 2018: 664011 đến 664035; 664056 đến 664060; 664083 đến 664085; 664092 đến 664095; 664110; 664130; 664229; 664694; 664695; 664711; 664716 đến 664720; 665396 đến 665400; 665805; 666046; 666051 đến 666055; 666061 đến 666070; 666081 đến 666085; 666206 đến 666210; 666422 đến 666425; 666577; 666750; 666811 đến 666815; 667306 đén 667310; 668046 đến 668070; 668221 đến 668235; 668459 đến 668470; 668841 đến 668845; 668881 đến 668885; 668891 đến 668895; 669216; 669235; 670069; 670070; 670129; 670130; 670136; 670631 đến 670635; 670965; 671031; 671075; 671081 đến 671085; 671411 đến 671415; 674445; 676311 đến 676315; 676750; 677261; 678006 đến 678010; 678156 đến 678161.
+ 80 Giấy chứng nhận Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện: 201921 đến 201950; 202351 đến 202400.
+ 08 Giấy chứng nhận Bảo hiểm sức khỏe người vay vốn: 8745; 8783; 8791; 8804; 8857; 8858; 8916; 8919.
+ 05 Giấy chứng nhận Bảo hiểm toàn diện học sinh sinh viên: 299464; 299493; 299494; 299504; 299549.
+ 02 Giấy chứng nhận Bảo hiểm con người kết hợp: 12941; 12942.
+ 40 Giấy biên nhận phí bảo hiểm – mẫu đầy đủ: Từ số 53121 đến 53140, từ số 53161 đến 53180.
+ Ấn chỉ Bảo hiểm xe ô tô có số seri 209952 đã cấp cho khách hàng nhưng khách hàng không nộp phí nên không có giá trị sử dụng.
Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm có số trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới toàn bộ số Giấy chứng nhận bảo hiểm trên.
Các đơn vị, cá nhân phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Hà Thành:
Địa chỉ: Tầng 10 nhà CTM COMPLEX số 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.33.22.11.88 hoặc 096.221.66.11.
Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,