Bảo hiểm PVI Gia Lai - Thông báo mất ấn chỉ

09:00' SA - Thứ năm, 09/07/2020
Kính gửi:
- Quý khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Gia Lai đã làm thất lạc ấn chỉ Ô tô năm 2020 (giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau: 185927.
Bảo hiểm PVI thông báo giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Gia Lai:

Địa chỉ: Tầng 3-4, số 81 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3830666

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .