Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ - Thông báo mất ấn chỉ

10:30' SA - Thứ ba, 14/04/2020
Kính gửi:
-Quý khách hàng
-Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm 02 liên) với số seri như sau :
- Ấn chỉ Xe máy (146 ấn chỉ): 289087, 289088, 289089, 289090, 289092, 289099, 289100, 289221, 289222, 289223, 289224, 289225, 289244, 289245, 289325, 289328, 289329, 289330, 289331, 289332, 289333, 289334, 289335, 289402, 289403, 289404, 289405, 694706, 694707, 694708, 694709, 694710, 694718, 694720, 697566, 697567, 697568, 697569, 697570, 699901, 699902, 699903, 699904, 699905, 702116, 702117, 702118, 702119, 702120, 886656, 887486, 887487, 887488, 887489, 887490, 887521, 887522, 887523, 887524, 887525, 1023077, 1024090, 291116, 291117, 291118, 291119, 291120, 291121, 291122, 291123, 291124, 291125, 291126, 291127, 291128, 291129, 291130, 291131, 291132, 291133, 291134, 291135, 291136, 291137, 291138, 291139, 291140, 291141, 291142, 291143, 291144, 291145, 291152, 291161, 291162, 291163, 291164, 291165, 291191, 291192, 291193, 291194, 291195, 291196, 291197, 291198, 291199, 291200, 123348, 123349, 123350, 123376, 123377, 123378, 123379, 123380, 695796, 697671, 697672, 697673, 697674, 697675, 700153, 700179, 700242, 700243, 700244, 700245, 1028230, 883193, 884766, 884767, 884768, 884769, 884770, 884771, 884772, 884773, 884774, 884775, 884776, 884777, 884778, 884779, 884780, 699469
- Ấn chỉ Tai nạn cá nhân (39 ấn chỉ): 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719,
3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3731, 3732, 3733, 3734, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770
- Ấn chỉ Con người kết hợp (40 ấn chỉ): 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
- Ấn chỉ Bảo hiểm toàn diện học sinh (11 ấn chỉ): 141829, 141830, 141831, 141832, 141949, 141950, 141956, 141957, 141958, 141959, 141960
- Ấn chỉ Hộ sử dụng điện (25 ấn chỉ): 101251, 101252, 101253, 101254, 101255, 101256, 101257, 101258, 101259, 101260, 102546, 105403, 196501, 196502, 196503, 196504, 196505, 196506, 196507, 196508, 196509, 196510, 218654, 223261, 223263
- Ấn chỉ Ô tô (02 ấn chỉ): 367475, 61320
- Ấn chỉ Tai nạn cá nhân hộ gia đình (19 ấn chỉ): 23484, 23961, 23962, 23963, 23964, 23965, 23966, 23967, 23968, 23969, 22270, 11019, 21477, 21478, 21479, 21480, 21491, 24031
- Ấn chỉ Sức khỏe người vay vốn (01 ấn chỉ): 7639

Bảo hiểm PVI thông báo tất cả các giấy chứng nhận bảo hiểm có số seri như trên không còn giá trị sử dụng và Bảo hiểm PVI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến toàn bộ giấy chứng nhận bảo hiểm trên.

Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ:

Địa chỉ: LK 05, Khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách, đường Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3542888

Trân trọng thông báo./.

Số lượt truy cập: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,