Bảo hiểm PVI Hà Thành – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI Hà Thành đã làm thất lạc các loại ấn chỉ năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI thành phố Hồ Chí Minh – Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Bảo hiểm PVI TP. Hồ Chí Minh đã làm thất lạc ấn chỉ xe máy năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Sông Tiền thông báo thay đổi địa chỉ mới

Công ty Bảo hiểm PVI Sông Tiền xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở như sau:

Bảo hiểm PVI Gia Lai - Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Gia Lai đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô năm 2020 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Bảo hiểm PVI Sài Gòn - Thông báo mất ấn chỉ

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, Công ty Bảo hiểm PVI Sài Gòn đã làm thất lạc ấn chỉ ô tô, xe máy năm 2019 (mỗi giấy chứng nhận bao gồm hai liên) với số seri như sau:

Số lượt truy cập: .